Startsite » Ontstaan en werking

Ontstaan en werking


Het ontstaan

Vast en zeker ervaart u ook bepaalde momenten in uw leven, dat u het gevoel hebt volledig in uw centrum te zijn. D e energie stroomt in elke afzonderlijke cel en u voelt zich een deel van het universum. Precies zo voelde ik me kort voor de zonsverduistering in augustus 1999. Verzonken in de oneindigheid van het universum, ervoer ik de symbolische kracht van dat moment. In mezelf bespeurde ik een kracht, een opdracht om dit éénmalige moment op te tekenen en veel mensen daarvan deelgenoot te maken. Er ontstond een symbool met een buitengewone uitstraling en een zeer hoge trilling . Dit symbool omvat de vijf elementen ( vuur - water - aarde – lucht - ether ), evenals de drie-ene kracht van liefde , wijsheid en inzicht. Het omvat in volmaaktheid de afgebeelde lichtinformatie van de spectrumkleuren als zinnebeeld voor alle mensen, voor het geheel van lichaam, geest en ziel.

Ik gaf het symbool de naam "Origin of Life ® " - oorsprong van het leven.

Siegfried O. Müller

 

 

Leven is licht
Leven is kleur
Leven is energie
Leven is trilling

 

De werking van de kleursymbolen en energieprenten

Energetic Art van Origin of Life ® kan door kleuren en cirkels - die de oervorm, de eenheid, het oorspronkelijke “zijn” symboliseren - disharmonische trillingspatronen terug in evenwicht brengen. Daardoor ontstaat er een neutrale waarde en verdwijnt de nadelige invloed op het biologische systeem van levende wezens.

Deze kunst helpt de beschouwer om zijn eigen potentieel te activeren. Het kleurenspel vertegenwoordigt de meest verscheidene aspecten en heeft een alles centrerende werking, d.w.z. er is niet één middelpunt maar alle cirkels zijn op zich middelpunt en hebben tevens een middelpunt gemeenschappelijk. De energetische prenten herinneren ons aan ons eigen ontstaan, aan de celdeling, aan de diepe bewustzijnslagen van onze ziel – ons “zijn”.

De werking van kleuren en vormen op mensen, dieren en planten hoort tot de grote geheimen van onze planeet. Dit geheim is een revolutie in het grensgebied van de wetenschappen en sluit nauw aan bij het occulte weten. De specifieke kleurencombinaties verwijzen naar de universeel geldende wetmatigheden en principes.


Terug